LAVANDERÍA MESNET

LAVANDERÍA MESNET

  • DOMICILIO SOCIAL: 

    c/ Joan Oliver, 28-30. 43206 Reus (Tarragona)

  • TELÉFONO: 
    977 121 017
  • PROVINCIA: 
    TARRAGONA

Proyecto subvencionado por el Servicio Público de Ocupación de Catalunya y el Fondo Social Europeo.

ORDRE EMO/298/2015, DE 16 DE SETEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER AFAVORIR LA INCORPORACIÓ AL MERCAT DE TREBALL DE JOVES ACOLLITS AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL, MITJANÇANT MESURES DE FOMENT DEL TREBALL AUTÒNOM I DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA, I S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PLURIENNAL PER ALS ANYS 2015 I 2016.